Hotline: 0243.540.2246
language language
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
slideshow slideshow slideshow

Tin tức sự kiện

Sự khác nhau giữa thang cáp và máng cáp

Thang cáp và máng cáp khác nhau ở điểm nào

-Thang cáp: Tên gọi như thế nào thì thiết kế hình dáng tương tự như vậy, nó sẽ chỉ kết hợp thêm với các phụ kiện thang cáp như: chuyển hướng, đầu nối, quang treo…dùng để nâng đỡ các loại dây cáp điện

-Ngược l